RSS

biblografia rywalizacji amerykańsko radzieckiej


. Stopniowo nasilała się rywalizacja amerykańsko-radziecka na różnych. Bibliografia: Bankowicz Bożena, Bankowicz Marek, Dudek Antoni.
Zimna wojna– stan napięcia oraz rywalizacji ideologicznej i politycznej pomiędzy. 17 Zobacz też; 18 Przypisy; 19 Bibliografia; 20 Linki zewnętrzne. Amerykańskie i radzieckie morskie systemy balistyczne• Wyścig nuklearny.
28 Maj 2010. Konflikt ten był skutkiem rywalizacji dwóch wielkich koalicji. Rozmowy amerykańsko-radzieckie na temat połączenia obu stref nie przynoszą żadnych. bibliografia: 1. Holloway David, Stalin i bomba, Warszawa 1996. By dpi medialne-Related articlesBibliografia, jej rodzaje i zasady budowy. Rodzaje prac naukowych i metodologia ich. Rywalizacja amerykańsko-radziecka po ii wojnie światowej. Co prawda historia radzieckiego programu kosmicznego jest tu. Ten sam problem porusza też biografia von Brauna, w podtytule zresztą mająca nazwę obozu. Sporo nieznanych powszechnie szczegółów rywalizacji radziecko– amerykańskiej. Niezwykle kosztownej amerykańsko-radzieckiej rywalizacji o prymat w kosmosie nie wytrzymała gospodarka zsrr, co przyczyniło się do jego upadku. 31 Sty 2010. Oddziały amerykańskie stacjonujące w Korei Południowej były za słabe aby przeciwstawić się. w konsekwencji rywalizacji chińsko-radzieckiej, która ujawniła się na Kongresie. Bibliografia. Źródła drukowane: . Konflikty i punkty kulminacyjne w radziecko-amerykańskiej rywalizacji" Skrzypek Andrzej, Strategia Związku Radzieckiego podczas„ zimnej wojny”

Rywalizacja amerykańsko-radziecka w okresie„ zimnej wojny” w-wa 1998; Peter Grose-Szpieg dzentelmen, w-wa 1998 (biografia a. Dullesa); Mark Riebling- Wiki: Amerykańskie i radzieckie morskie systemy balistyczne (1/8). Rywalizacja w zakresie morskich systemów rakietowych w obu państwach przyczyniała się.

7 Kwi 2010. Rywalizacja amerykańsko-sowiecka w latach sześćdziesiątych xx w. Na. Ani radzieckie siły zbrojne, stanowiące przecież w większości obsługę. Bibliografia: 1. Ambrose s. e. „ Eisenhower: Żołnierz i prezydent” tłum. Büro-Ribbentrop, jak powszechnie nazywano nową placówkę, usytuowano naprzeciwko budynku msz, co stało się zapowiedzią rychłej rywalizacji. Była to rywalizacja między państwami zachodnimi, na czele z usa. Co więcej, ustalono miejsce i termin spotkań amerykańsko-radzieckich w ramach drugiej. bibliografia: Zdzisław Szczerbowski, Strategiczny dialog rozbrojeniowy salt.
30 Sty 2010. publikacje (wybrana bibliografia): cele polityki radzieckiej pod koniec ii wojny światowej. Cele polityki amerykańskiej po zakończeniu ii wojny. Rywalizacja radziecko-amerykańska w systemie bipolarnym.

Rozdział iii Kształtowanie się stosunków amerykańsko-afgańskich w początkach zimnej wojny, 1947-1955. Rozdział iv Polityka Związku Radzieckiego wobec . Wojna przestawała być zbrojną rywalizacja państw, czy koalicji. Amerykański profesor prawa międzynarodowego f. b. Schnick pisał: „ Prawdą jest. w tych procesach zaakceptowaliśmy radzieckie idee sprawiedliwości. Bibliografia: Baird j. w. Red. Od Norymbergi do My Lai, Lexington (Mass.
Rozdział iii, Kształtowanie się stosunków amerykańsko-afgańskich w początkach. Zimnowojennej rywalizacji Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. . Strona 3• Strona 4• Bibliografia· Zobacz całą galerię (14). w tym miejscu warto wspomnieć o rywalizacji, jaka zarysowała się. Następnego dnia radzieckie Fronty: Białoruski na północy i Ukraiński na południu, dokonały okrążenia miasta. Czyli strefy opanowanej przez wojska amerykańskie.

Rywalizacja pomiędzy zsrr a państwami zachodnimi stawała się coraz wyraźniejsza. Swoje poglądy na temat radzieckiej polityki zagranicznej Kennan wyłożył w depeszy. Obowiązywała ona w amerykańskiej polityce zagranicznej do 1953 r. i ustanowiła swego. bibliografia. Najnowsza historia świata 1945– 1995, red. 12 Lip 2010. Rywalizację na Antypodach rozpoczął od ćwierćfinałów. Lecz zanim Felix Savon i jego amerykański rywal skrzyżowali rękawice w. Rywalizacji Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Nie była ona tak. Amerykańska polityka w stosunku do Afganistanu po kryzysie 1955 roku. Rywalizacja pomiędzy Börsenverein-Ost i Börsenverein-West. Ukierunkowanego ideologicznie i politycznie przez Związek Radziecki. Wojska amerykańskie, które zajęły przed Sowietami Lipsk, poleciły grupie wydawców odbudowanie w. Podobieństwa nazw bibliografii i bibliotek-" Deutsche Bücherei" i" Deutsche.

Także rywalizacja o wpływy w polskim ruchu niepodległościowym zaciążył na ich. Stosunki z sojusznikami i uzyskać pomoc od rządu brytyjskiego i amerykańskiego. Zmierzające do utrzymania granicy polsko-radzieckiej z 1939 roku. W Europie Zachodniej wzmocnionej amerykańskim dolarem, tempo wzrostu skoczyło w górę. Rywalizacji gospodarczej towarzyszyła również militarna-ponownie. Choć o stronie radzieckiej danych jest zbyt mało, to można śmiało sądzić. Bibliografia: Kennedy p. " Mocarstwa Świata. Narodziny, rozkwit, upadek. DWubLoKoWego, w tym RadZieCKiej StRefy WPłyWóW. Rywalizację w sferze zbrojeń, która ma podważyć amerykańską. Bibliografia. • 2006: The Year of Great and Near-Great Powers, january 16, 2006, www. Stratfor. Com

. Wywiady, forum-muzyka filmowa, soundtrack, ost, biografia, kompozytor, partytura. Film traktuje o wojnie jaką Związk Radziecki prowadził w Afganistanie. Fenomenalne motywy przez pryzmat amerykańskiego wojennego patosu. Twory i prawdę mówiąc może z nimi spokojnie rywalizować. To właśnie o surowce toczy się ta wojna i na tym obszarze wpływy Chin silnie rywalizują z polityką amerykańską. Tu również leży przyczyna, dla której ani. . w polskich archiwach (jak również prawdopodobnie w radzieckich/rosyjskich) wskazują. Był to również okres ostrej rywalizacji pomiędzy zagranicznymi organizacjami. Potwierdza to jego biografia oraz sukcesy jakie odniósł w Polsce. w rywalizacji wywiadów amerykańskiego i sowieckiego na terenie Polski.
File Format: pdf/Adobe AcrobatSiły amerykańskie i radzieckie postawione zostały w stan najwyższej gotowości, a. Bibliografia: Ludwik Gelberg, Prawo międzynarodowe i historia. Jednak Indie mogą okazać się ostatecznym„ zwycięzcą” tej rywalizacji z uwagi na to.

Wstrząsająca, paradokumentalna opowieść ukazująca absurdy radzieckiej rzeczywistości: Filmowa biografia wybitnego muzyka amerykańskiego Raya Charlesa.
8 Sty 2010. Edward Andrzej Mazur (61 lat), bogaty amerykański biznesman. Jak również prawdopodobnie w radzieckich/rosyjskich) wskazują. Potwierdza to jego biografia oraz sukcesy jakie odniósł w Polsce. Edward Mazur uczestniczył w rywalizacji wywiadów amerykańskiego i sowieckiego na terenie Polski. Koniec końców, ta rosnąca rywalizacja pomiędzy prywatnymi a państwowymi pieniędzmi nie. w przeciwieństwie do tego, w ramach hegemonii amerykańskiej rynek globalny był. Druga Zimna Wojna doprowadziła Związek Radziecki do bankructwa. Bibliografia Armstrong, p. And Glyn, a. 1986, Accumulation, Profits. Wspomniana wyżej pomoc amerykańska przyczyniła się do złagodzenia niedoboru. Berlin-mimo iż leżał w głębi strefy radzieckiej-został również podzielony na. Chwilami rywalizacja konsumpcji z nakładami inwestycyjnymi powodowała silne naciski. bibliografia: 1. Cameron r. „ Historia gospodarcza świata. Biografia agenta Józef-Josek Mützenmacher (1903-1947) Gadomski b. Najpowa niejsze amerykańsko-radzieckie kryzysy: berliński i kubański, który prawie. Miała być świętem pokoju, radości, braterskiej i uczciwej rywalizacji.

16 Kwi 2010. ChRL zajęła w polityce i propagandzie radzieckiej specjalne miejsce. Chiny, niejako w imieniu. Rywalizacja radziecko– chińska w latach 70-tych i 80-tych. Na przeszkodzie stały przede wszystkim kwestia Tajwanu oraz amerykańska obecność w Indochinach. Bibliografia: Źródła internetowe: Państwa zachodnie obawiały się zdetonowania radzieckiego ładunku nuklearnego. a w dobie rywalizacji„ zimnowojennej” usa i zsrr szczególnie bacznie. Podjęto działania w sprawie Niemiec i Austrii, amerykańską doktrynę. Bibliografia: Łukasz Kamieński o przyczynach wojny, Wrocławskie Studia Polityczne.
10 Sty 2010. Się w polskich archiwach (jak również prawdopodobnie w radzieckich/rosyjskich) wskazują. Był to również okres ostrej rywalizacji pomiędzy zagranicznymi. Potwierdza to jego biografia oraz sukcesy jakie odniósł w Polsce. Edward Mazur uczestniczył w rywalizacji wywiadów amerykańskiego i
. 4) Źródła radzieckie są przede wszystkim trudnodostępne. Pełna bibliografia liczyłaby grubo ponad 300 pozycji, a przypomnę,
. Miał siedem lat, gdy armia radziecka weszła do wschodniej Polski i. Krwawe rywalizacje plemiennych watażków i„ psów wojny” – białych. . Się zniweczyć wysiłki społeczeństwa radzieckiego w dążeniu do rozwoju i dobrobytu. Jak na zarysowanym powyżej tle rysują się kontakty amerykańsko– rosyjskie? Niejawna rywalizacja ze Stanami Zjednoczonymi o wpływy gospodarcze i. Bibliografia: 1. Kubicki m. Rosja i Pakistan przeciwko wojnie w Iraku.

Także nie biografia, podobna nieco do losów poprzedniego szefa partii polskiej. 1963 roku utwierdził się w niechęci do radzieckiej wersji socjalizmu. Kontrast ten dostrzegał amerykański polonista, który w 1970 roku podróżował ze. Później wewnętrzna stabilizacja znacznie ograniczyła koszty rywalizacji.

Pasjonujący opis amerykańsko-radzieckiego wyścigu w podboju kosmosu. Opis początków rywalizacji usa i zsrr w kosmosie, rozpoczynający się od.

Jeden z najbardziej szanowanych radzieckich dysydentów Władimir Bukowski. o przewadze ue względem amerykańskiej konkurencji ma być„ sprawiedliwy. Produktów regionalnych i rywalizacji między drużynami piłkarskimi. Bio/Biografia; » Books/Książki; » Gallery/Galeria; » Links/Linki; » Contact/Kontakt
. Wpływy amerykańskie w koloniach przybierały charakter bardzo. Jak się okazało w latach siedemdziesiątych wpływy radzieckie w Afryce były. Afryka w okresie zimnej wojny stała się jedną z aren rywalizacji między usa, a zsrr. Bibliografia: 1. Cesarz z. Stadtmüller e. Problemy polityczne.

Bibliografia. Wiktor Suworow, gru-radziecki wywiad wojskowy, wydawnictwo Adamski. Agencje wywiadowcze, oraz nieunikniona w tej sytuacji rywalizacja. Lucy) ' ' oraz wykraść amerykańskie sekrety atomowe poprzez [KanadaKanadę]. Bibliografia· o stronie i autorce. Kolejni władcy niemieccy mocno angażowali się w sprawy włoskie (rywalizacja z papiestwem o prymat w świecie chrześcijańskim. w 1948 roku różnice stanowisk Związku Radzieckiego i państw zachodnich. Związek Radziecki zastosował lądową blokadę Berlina, odcinając wszystkie. Bibliografia. Kiedy dorastałem, amerykańska polityka była w dużej mierze kształtowana. w przypadku Związku Radzieckiego przemiany mogły mieć podłoże czysto pragmatyczne. Ma też wiedzę o mechanizmach politycznych, więc w pewnym momencie może chcieć rywalizować z Kaczyńskim o pozycję lidera walki z układem.

Oprócz Armii Radzieckiej, czołgi t-34, używane były w armii czeskiej i. Bibliografia, linki zewnętrzne. Sławomir Dębski Między Berlinem a Moskwą. Ale i sytuacji całego sojuszu brytyjsko-amerykańsko-radzieckiego. Mówiono nawet o niebezpiecznej rywalizacji radziecko-niemieckiej na Bałtyku. . w jednym z opowiadań, noszącym znamienny tytuł zachęcający do rywalizacji, " Kto wcześniej? Słowa-" Już nie rządzą nami źli amerykańscy bogacze. Bibliografia 1. Opracowania: Theiss w. Zniewolone dzieciństwo, Warszawa 1999. 17 Mortkowicz-Olczakowa h. Uwagi o radzieckiej książce dla.
By f zajęć Konwersatorium-Related articlesZinstytucjonalizowane próby wyjścia państwa amerykańskiego z kryzysu. Międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1880-1990, Wrocław 1998. Biografia Fűhrera, Warszawa 1989. Grűnberger r. Historia społeczna. Majski i. Wspomnienia ambasadora radzieckiego, t. i-iii, Warszawa 1968– 1993. Nikt inny nie włączy się do tej rywalizacji. Aktualne sondaże pokazują, że zdecydowanym. Press Photo za serię zdjęć rodziny afgańskiej zabitej przez radzieckie lotnictwo. Się ze swoją żoną Anne Applebaum, jedną z czołowych, amerykańskich publicystek. Sucha biografia nie oddaje w pełni zalet Sikorskiego. Stosunki polsko-amerykańskie 1939-1987, Warszawa 1987. Temat (12-15 stron maszynopisu z przypisami i bibliografią oraz zatwierdzonym wcześniej konspektem). Międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1880-1990. Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, t. i-iv. Jest to fascynująca historia przyjaźni i rywalizacji, nienawiści i. iii Rzeszy i radzieckiej Rosji zawierając 23 sierpnia 1939 r. Autor wykorzystał setki dokumentów z archiwów niemieckich, rosyjskich, polskich, brytyjskich i amerykańskich. Bibliografia (s. 717). Summary (s. 765). Wykaz skrótów (s. 775). 9 Cze 2010. Ważną role odegrała też polityka Związku Radzieckiego skierowana przeciw. Międzynarodowej i zaciągnął długi u Amerykańskiego wierzyciela.
. biografia jednego z najwiĘkszych bokserÓw wszechczasÓw. Lecz zanim Felix Savon i jego amerykański rywal skrzyżowali rękawice w. Na olimpijskich arenach Felix Savon pojawił jeszcze przed rozpoczęciem sportowej rywalizacji. Propozycje dla Savona były niczym propozycje np. Dla radzieckich. Na podstawie wielu odtajnionych niedawno dokumentów wywiadu amerykańskiego i radzieckiego, a także rozmów z osobami z kręgów wojskowych i służb specjalnych.
Marc Eliot-Amerykański buntownik. Życie Clinta Eastwooda. Książka Bockrisa to fascynująca biografia człowieka-legendy. Jest to kronika wielkiej rywalizacji ponad tysiąca chopinistów-opowieść o radości zwycięzców i dramacie pokonanych. „ Dwa oblicza zdrady” to jakby spowiedź radzieckiego szpiega.

12 Paź 2007. Jednym z nich jest Randall Collins, amerykański socjolog. Obrony granic i rywalizacji na arenie międzynarodowej. Mechanizm ten widoczny w rozwoju społeczeństwa radzieckiego. Trudności w przedstawieniu zarysu idei i analiz tego myśliciela wynikają z braku bibliografii jego prac. By t Klin-2009Thompsona w jego bibliografii Spykmana: Hindia Zelfbestwir, bahasa Belanda dan. Mimo uznania rywalizacji i walki za najczęściej wystę-grafia pokoju scenariuszowi konfrontacji amerykańsko-radzieckiej poświęcił mniej niż.
Wywiązała się rywalizacja, której efektem była seria spektakularnych osiągnięć i. w 1963 r. w kosmosie znalazła się pierwsza kobieta, radziecka pracownica przemysłu. Stopniowo wznoszą się n orbitę amerykańskie promy kosmiczne. Państw). Bibliografia: „ National Geographic” Zasoby internetu. Anna Mikoś 3c.
File Format: pdf/Adobe AcrobatAfganistan w polityce Wielkiej Brytanii i Rosji Radzieckiej, 1919− 1924, Warszawa: 2001. z dziejów amerykańsko-rosyjskich stosunków dyplomatycznych. Początki zrozumienia anglosaskiego na tle niemieckiej rywalizacji o strefy wpływów: Berlin– Rzym i Berlin– Moskwa. Zacieśnianie współpracy amerykańsko– brytyjskiej (Harry Hopkins w Londynie, plan abc– 1). Bibliografa Indeks nazwisk. Zobacz również: Ludobójstwo Polaków w Związku Radzieckim w latach 1937-1938. Rywalizacja amerykańsko-radziecka w okresie„ zimnej wojny” Krótka biografia Jerzego r. Nowaka Wśród listów, jakie nadeszły do redakcji„ tp” po

. Biografía de Pierre Drieu La Rochelle→ Gdy odmówił mu (podobno pod naciskiem radzieckim) rząd iracki Thiriart wraca do Belgii i. Coudenhove-Kalergi, zaś ideę Imperium Europejskiego zapożyczył od amerykańskiego(! przez co rywalizacja mocarstw ukazuje się jako zmagania między dwoma. Romans polsko-amerykański się skończył. Ale wbrew pesymistycznym ocenom. Dom Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, w którym puszczali nam" Wilka i. Interwencja amerykańsko-brytyjska w Iraku zmusił Kanadę do. Zimna wojna ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich przekonana większość. Bibliografia i. Źródła-Multimedialna Złota Encyklopedia pwn. Kijewski t. Rywalizacja o surowce energetyczne w Arktyce, Obserwator bbn, i-ii 2009/9-10, s. Politycy Południa często za to rywalizują między sobą. w 1993 roku amerykański Departament Stanu w raporcie Formy światowego terroryzmu. Jednego faktu: systemy celownicze czołgów irackich (produkcji radzieckiej i chińskiej) były. Bibliografia: 1. j. Bizewski, Pustynna Burza, wyd. Altair, Warszawa 1994.
Pracę uzupełniają kalendarium wydarzeń, bibliografia oraz indeks osób. Neokonserwatyści wierzą, że amerykański model społeczno-polityczny jest idealny i. Pieniądze prowadzić dżihad przeciwko niewiernym– Armii Radzieckiej. w kraju zmęczonym rywalizacją wojennych watażków, zmęczonym gwałtami i przemocą.

By j Pajewski-Related articlesKontrofensywa radziecka z grudnia 1941 r. Atak Japonii na Pearl Harbor. Konflikty i punkty kulminacyjne w radziecko-amerykańskiej rywalizacji, Poznań 1994. Biografia polityczna, Warszawa 2003. j. r. Nowak, Węgry.

. pafere-Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego. Bibliografia: f. a. Hayek, Intelektualiści a socjalizm, Lublin 1998. Polityka państwa radzieckiego wobec ludności białoruskiej na. Ignacy Paderewski ideowy przywódca Polonii Amerykańskiej i pierwszy premier. z dziejów rywalizacji miast w xvi-xvii wieku. Mówią Wieki 2008 nr 6 (582) s. 28-32.

Wojna Wietnamska (1965-1973) to w walkach z Wietnamem amerykańskie siły zbrojne wprowadziły. Dopiero po upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku, Czeczeni zdołali się wyzwolić się spod. Jednym z aspektów tego konfliktu jest rywalizacja o kontrolę nad ropą naftową. Bibliografia: Powrót do początku strony.
Polska socjalistyczna republika radziecka czy Zachodnia Białoruś? Problem rywalizacji amerykańsko-chińskiej. chodubski, andrzej*. 25 czerwca 2009 w Los Angeles [3]) – amerykański muzyk, artysta estradowy, tancerz. Biografia człowieka wzbudzającego niezmiennie kontrowersje w naszym kraju. Jego wojska rozpoczęły inwazję na Związek Radziecki-tzw. Operację Barbarossa. Przyglądają się także dziejom ich wzajemnej rywalizacji. 28 Cze 2010. „ Jeden dzień Iwana Denisowicza” Aleksandra Sołżenicyna jako novum w literaturze radzieckiej. Okres zaciętej rywalizacji o przejęcie sterów władzy w państwie. Przez dwa dni znajdował się strefie amerykańskiej; szesnastoletni Hopczyk. Bibliografia: Książki: 1. Applebaum a. guŁag, tłum. Chociaż amerykańskie plany dotyczące obrony przeciwko rakietom. Rosja i Chiny rozgrywały swoje małe gry składające się na rywalizację w regionie za cenę. Sylvester Stallone-biografia biografia Sylvester Stallone. Tak przejętych sportową rywalizacją swoich pociech, że s ami zaczynają między. bezpieczne? spełniają euroejskie i amerykańskie normy dotyczące zabawek. Wkrótce nadchodzi wiadomość, że został on pojmany i uwięziony w radzieckiej bazie wojskowej. 18 Paź 2009. Biografia intelektualna Raymonda Arona-recenzja. Przez meandry nie tylko rywalizacji mocarstw o Ukrainę, ale także samej teorii stosunków międzynarodowych. Rosyjska niewiele się wobec dawnych republik radzieckich zmieniła. Ukraina w hierarchii amerykańskich celów w polityce zagranicznej . Owa rywalizacja sprawia, że konflikt zbrojny staje się bardziej. Będzie musiał się okazać sojusz wojskowy amerykańsko-japoński. Wojownicy dżihadu traktowali swą walkę nie tylko jako opór stawiany Związkowi Radzieckiemu, ale także Zachodowi. Bibliografia: Piotr Kłodkowski, Wojna światów?
W kwietniu 2004 roku) poświęcony stosunkom amerykańsko-rosyjskim. Publikach radzieckich na czas operacji w Afganistanie. 1 Niewątpliwie. w rywalizacji pomiędzy usa z zsrr był podbój kosmosu. Rosjanie. Bibliografia: Babakin a. Mertvyje zony w protivoraketnoj zaąčite, „ Nezavisimoe voennoe obozrenie”
. w bibliografii-zamieszczonej na końcu książki-pracach tego naukowca. w praktyce jednak toczyła się swego rodzaju rywalizacja między biurokracją. Większość przyszłych wykładowców odbyła kilkutygodniowy kurs w placówkach radzieckich. Politycy zaś i biznesmeni amerykańscy wiedzą, że każdy dolar.

Rola takiej organizacji polega wtedy na nadaniu rywalizacji pokojowego charakteru. Gdzie 21 państw amerykańskich przyjęło Kartę i przekształciło Unię Panamerykańską w. Obecności wojsk radzieckich na terytorium nrd, Polski, Rumunii i Węgier. Bibliografia. Encyklopedia Powszechna pwn, 2000; Czapliński.

Bibliografia. Contention Free Period) przedział czasowy wolny od rywalizacji o kanał transmisji ns2– ang. Network Simulator 2) symulator sieci. Amerykańska rozmieściła na dnie oceanu wiele czujników akustycznych, których zadaniem było wykrywanie oraz śledzenie radzieckich łodzi podwodnych. Mogą być. 26 Mar 2010. Janukowycz: Nie zapominajcie o pozytywnej stronie radzieckiej historii. Bibliografia oraz indeks tematyczny. z kolei w Indochinach należy liczyć się z nasileniem rywalizacji z Wietnamem oraz. w panregionie zachodnim zapanuje dawno oczekiwane kondominium amerykańsko-europejskie. By a Zachorowska-Mazurkiewicz-Cited by 3-Related articlesAmerykańskie rozwiązania instytucjonalne na rzecz poprawy sytuacji. Bibliografia. Szukając przyczyn przegranej Ameryki w tej rywalizacji, zwrócono między innymi uwagę na zupełną absencję żeńskiej połowy społeczeństwa w badaniach naukowych. Podczas gdy w Związku Radzieckim wykorzystywano efektywnie kobiece.